Diller

2020-2021 Güz Yarıyılında Muafiyet Başvurusunda Bulunan Öğrencilerimizin Dikkatine

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güzyarıyılında muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin dilekçeleri, Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ne göre değerlendirilmiş ve bu değerlendirme formları öğrecilerimizin e-mail adreslerine gönderilmiştir. Fırat Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi madde 6(4)'e göre muafiyet ve intibak işlemlerine yapılacak itirazlar 04.11.2020 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya fax yolu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne yapılabilecektir, ilgililere duyurulur.

Faks: +904242415544

Türkçe