Diller

Akademik Personel

 

Akademik Personel İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof. Dr. İhsan YAMAN

E-posta: iyaman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6543

Veteriner Patoloji
Prof. Dr. Gökben ÖZBEY

E-posta: gozbey@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-6535

Veteriner Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Mehtap ÖZÇELİK E-posta: mozcelik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6545
Veteriner Biyokimya
Doç. Dr. Zafer ÇAMBAY E-posta: zcambay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6544

Genel Biyoloji

Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YAŞAR E-posta: ayasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6549
Tıp Fizyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Serpil BAŞPINAR E-posta: sbaspinar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6537
Tıp Parazitoloji
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KELEŞTEMUR E-posta: nkelestemur@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6542
Tıp Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Derya DEVECİ E-posta: sdeveci@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6547
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Önder AYTEKİN E-posta: oaytekin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6548
Veteriner Jinekoloji
Dr. Öğr. Üyesi Harun USLU E-posta: huslu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6529
Farmasötik Kimya
Öğr. Gör. Ayşe Birsen DURMUŞ E-posta: abdurmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6538
Psikiyatri Hemşireliği

Öğr. Gör. Ezgi YARAŞIR

E-posta: eyarasir@firat.edu.tr
Tel: 424-2370000-6536

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Öğr. Gör. Murat KALKAN E-posta: mkalkan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6541
Anatomi
Öğr. Gör. Tuba TÜRKMAN E-posta: tturkman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6539
Odyoloji
Öğr. Gör. Tuba POLAT

E-posta: t.polat@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-6539

Odyoloji
Öğr. Gör. Hasan AKBEY E-posta: hakbey@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-6552
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

Türkçe