Diller

Program Başkanları

PROGRAM BAŞKANLARI

Unvanı-Adı Soyadı

Görevi

Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ Anestezi Program Başkanı
Doç. Dr. Mustafa KOÇ Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı
Doç. Dr. Abdurrahim TÜRKOĞLU Otopsi Yardımcılığı Program Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÇAMBAY Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Bşk.
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KELEŞTEMUR Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı
Öğr. Gör. Ezgi YARAŞIR Fizyoterapi Program Başkanı
Öğr. Gör. Tuba TÜRKMAN Odyometri Program Başkanı

 

Türkçe