Diller

Fizyoterapi Programı

1.     FİZYOTERAPİ PROGRAMI

1990 yılında eğitim öğretime başlayan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 6 programdan biri olan Fizyoterapi Programıdır. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapmaktadırlar. Programımızdaki öğrenci kontenjanı 65’dir. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programın amacı  iki yıllık ön lisans eğitim sürecinde devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Fizik Tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir sektör olduğundan bu alandaki kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey sayısının giderek artışı rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artmıştır. Bu bakış açısıyla günümüzde Dünya’da fizyoterapi teknikerliği ön lisans programları giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın gereklerine entegre bir şekilde hareket edecektir. Üniversitemiz Hastanesinde var olan donanımlar ve gelişen teknolojiye uygun olarak alınacak diğer ekipmanlarla eğitim kalitesi desteklenecektir.

Fizyoterapistlik mesleği hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrasında fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanacak birçoğu fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlardan bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler. Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki insan ömrünün uzaması, yaşlılık ve hastalık süreçlerin uzaması gibi olası ihtiyaçları fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Yaralanma, hastalık, ortopedik özür, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi yetişmiş yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Fizyoterapi programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS 'yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Fizyoterapi Teknikeri unvanı verilir. Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlara ön lisans diploması ile birlikte Fizyoterapi Teknikeri ünvanı verilir. Ulusal ve uluslararası Yataklı Tedavi Merkezlerindeki (Üniversite, Devlet vb...), Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji / Pediatrik Nöroloji, Psikiyatri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp damar cerrahisi, Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi, Çocuk hastalıkları, Üroloji, Onkoloji, Kadın Doğum, Kulak-Burun-Boğaz, Tüm Yoğun Bakım Servisleri, Plastik Cerrahi Servisleri, Yanık Üniteleri, Romatoloji bilim dallarına ait servislerde, Acil Servis Üniteleri ve Diş Ünitelerinde, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde, Protez-Ortez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlarda, Endüstri Alanlarında, Okullarda, Spor Kulüplerinde, Huzur Evlerinde, Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde, kaplıca-kür Merkezlerinde, Dal Merkezlerinde, Evde Bakım Merkezlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde özel veya kamu görevi yapabilirler.

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.     ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8.     PROGRAM PROFİLİ

Fizyoterapistlik mesleği, sağlıkta, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık, engellilik ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tanısı sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak, yine Dünya’da fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Bölüm, sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak; yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek ve toplumun gelişimi ile üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmak için geniş bir alanda hizmet verecek fizyoterapistler mezun etmeyi hedeflemektedir.

Bu program, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel bir bakış açısı ve mesleki etik prensipler doğrultusunda, sağlıklı kişilerin fiziksel sağlıklarını korumak ve geliştirmek, yanında doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bozukluk, aktivite kısıtlanması ve katılım sorunları olan kişilerin işlevselliklerini ve aktivitelerini en üst düzeye çıkararak toplumsal katılımlarını sağlamak için gerekli bilgilerle değerlendirme, problem çözme ve klinik karar verme becerisine sahip, eleştirel, yorumlayıcı ve açıklayıcı bir bakış açısı ile bilimsel çalışmalar yapabilen, yaşam boyu öğrenme ve etkin disiplinler arası çalışma prensibi doğrultusunda alanda bilgi üretebilen, otonomisi olan fizyoterapistleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

9.     PROGRAM YETKİLİLERİ

Program Başkanı
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M. Y. O.
0424-237 00 00 / 6536
 

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili davranışsal ve sosyal bilimler (özürlülük ve toplum, halk sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikolojiye giriş ve eleştirel düşünme, fizyoterapide etik ile sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon gibi ) bilgisi

3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu ,mesleki rehabilitasyon gibi. ) bilgisi

4. Hareket bilimleri (kinezyoloji, fizyoterapide temel ölçme ve değerlendirme, tedavi hareketleri prensipleri gibi) ve nörofizyolojik, duyu-algı motor entegrasyonu, motor öğrenme, biopsikososyal, vücut mekanikleri, ergonomi hakkında değerlendirme ve tedavi kuramları bilgisi

5. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi

6. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisi

7. Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili tanısal ölçüm araçları, klinik değerlendirme yöntemleri ve süreçleri ile metodolojik yaklaşım prensipleri bilgisi

8. Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisi

9. Yönetim ve organizasyon (özel ve kamu fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim alanı ile ilgili hizmet veren kurum ve kuruluşların yönetimi) bilgisi

10.  İletişim becerileri (bireyle (sağlıklı ya da hasta), ailelerle, farklı toplumsal gruplarla ve diğer sağlık çalışanlarıyla) bilgisi

11.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanlarındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi

12.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanlarında edindiği ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlama ve değerlendirebilme, sorunları tanımlama, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek klinik problemlerin çözümü ile ilgili önerileri geliştirebilme ve klinik karar verme becerisi

13.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanlarında edindiği bilgileri kullanarak kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını uygulama, izleme ve değerlendirme becerileri

14.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki ülke önceliklerini belirleyebilme, planlama ve programlayabilme becerisi

15.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanlarında edindiği bilgileri iletişim becerilerini de kullanarak paylaşma ve ekip çalışması yapabilme becerisi

16.  Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisi

17.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgilisahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak sağlıklı kişilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bağımsız olarak çalışır ve gerekli durumlarda sağlık alanında çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alma .

18.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgilisahip olduğu ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak gerekli değerlendirmeleri yapma ve bu değerlendirme sonuçları doğrultusunda hekimlerle yapılan işbirliği doğrultusunda hastaların tedavisini bağımsız olarak planlama ve uygulama.

19.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma.

20.  Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlama, yönetme ve süreci izleyip değerlendirme.

21.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirme/tanımlayıcı ve analitik araştırmalar yapma.

22.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında edindiği temel ve ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleme, kaynaklara etkin/hızlı erişim sağlama.

23.  Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile meslektaşlarına rol model ve topluma model olma.

24.  Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama. Yaşam boyu öğrenme ve etkin disiplinler arası çalışma prensibi doğrultusunda bilgi üretme, gelişime açık olma.

25.  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma.

26.  Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleme/doğru ve etkili kayıt tutma.

27.  Fizyoterapistlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumlulukları belirleyebilme, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun davranma

28.  Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve bu süreçlere katılım.

14.DERSLER, İÇERİKLERİ  VE AKTS KREDİLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ>>>>>>>

 
Türkçe