Diller

Otopsi Yardımcılığı

1.     OTOPSİ YARDIMCILIĞI PROGRAMI

1990 yılında eğitim öğretime başlayan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 6 programdan biri olan Otopsi Yardımcılığı Programıdır. Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar.

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Adli Tıp Anabilim Dalında yapmaktadırlar. Programımız bünyesinde akademik personel bulunmamaktadır. Programımızdaki öğrenci kontenjanı 50’dir. Akademik personel sayısı 4’ adettir. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programın amacı; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuvarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek ara personel yetiştirmektir.

Otopsi Yardımcılığı programında öğrenim görecek öğrencilerin başta Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Elazığ Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere, Adli Tıp Kurumu Elazığ Grup Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu Elazığ Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Enstitülerinde uygulama imkânları sağlanmaktadır.

2.     EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

3.     KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Otopsi Yardımcılığı programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS 'yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Adli Tıp Teknikeri unvanı verilir. Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.     KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. 

5.     İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlar, Programda yer alan mesleki uygulamaların tümünü tamamlayarak Adli Tıp Teknikeri Unvanı ile mezun olacaklar. Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası Adli Tıp Anabilim Dallarında, Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurum ve buna bağlı Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ile Adliyelerde otopsi yardımcıları olarak yer bulabileceklerdir.

6.     MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.     ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrencilerden daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıranlar ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için Fırat Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8.     PROGRAM PROFİLİ

Bu programın amacı; adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, postmortem örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi ve/veya adli patoloji laboratuvarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek ara personel yetiştirmektir.

9.     PROGRAM YETKİLİLERİ

Program Başkanı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp  AD. 0424-233 35 55
 

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1.   Temel, klinik tıp bilimleri ve adli tıp hakkında yeterli birikim sahibi olmak adli tıp alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneğini sağlar.

2.   Uygun yöntem ile teknikleri seçerek ve uygulayarak, adli tıp ve otopsi işlemlerinde karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, çözme ve postmortem örnek alma yeteneğini sağlar.

3.   Otopsi yaparken ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etme ve pratik olarak modern teçhizatlarla otopsi işlemini uygulama yeteneğini sağlar.

4.   Otopsi yapım tekniklerini uygulama becerisine sahip olmak ve modern görüntüleme tekniklerini kullanabilmek, gerekli olan ekipmanları seçme yeteneğini sağlar.

5.   Otopsiyi gerçekleştirme ve otopsi sonucunda ölüm nedenini belirleme konusunda neticeye ulaşma yeteneğini sağlar.

6.   Bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapmak, bilgi kaynaklarının kullanılması yeteneğini sağlar.

7.   Kendine güvenerek sorumluluk almak tekil veya disiplin gereken çoğul karmaşık olaylarda etkin çalışabilme yeteneğini sağlar.

8.   Türkçe ve İngilizceyle yeterli şekilde kendini ifade etme yeteneğine sahip olmak, belirli konularda iletişim ve topluluk önünde fikirlerini belirtmek için özgüven ve mesleki yeterlilik yeteneğini sağlar.

9.   Hayat boyu yeni şeyler öğrenme gerekliliği bilinci, teknoloji ve kendini yenileme yeteneği ile olur.

10.  Profesyonellik ve etik kuralların bilincine sahip olmak ayrıca adalete güven oluşturacak sonuçlara ulaşmak adli tıpta otopsinin katkısı olarak yaklaşmaktır.

11.  İşyeri veya kurum uygulaması konusundaki farkındalık birey odaklı ve adli konulara duyarlı çözüm üretme yeteneğini sağlar.

12.  Olay yerinde ilk yardım gereksinimlerinin karşılanması ve adli tıp açısından delillerin toplanması yeteneğini sağlar.

14.DERSLER, İÇERİKLERİ VE AKTS KREDİLERİ İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ>>>>>>

Türkçe