Diller

Genel Bilgi

Yüksekokulumuz Hakkında

 

Tarihçesi

Meslek Yüksekokulumuz; Yükseköğretim Kurulu’nun 07.05.1990 tarih ve 2194 sayılı kararı ile Elazığ Meslek Yüksekokulu’ndan ayrılarak ’’Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’’ adını alarak 1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik önlisans programı ile hizmet vermeye başlamıştır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Ebelik, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Laboratuar ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programları açılmış olup bu programlar öğrenci alarak eğitimine devam etmiştir. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında, Ebelik ve Hemşirelik programları Elazığ Sağlık Yüksekokulu bünyesine alınarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan ayrılmıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Otopsi Yardımcılığı, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ise Fizyoterapi programları ile Tıbbi Görüntüleme, Tıbbi Laboratuar ve Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinin ikinci öğretimleri hayata geçirilmiştir.

Meslek Yüksekokulumuz, Mühendislik Fakültesi Kampüsü içinde bulunan Jeoloji Mühendisliği binasının içinde kendisine ayrılan mekanda 21 yıl hizmet verdikten sonra 2012 yılının Şubat ayında Rektörlük Kampüsü içinde bulunan yeni binasına taşınmıştır.

Misyonu

Sağlık hizmetleri alanında evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleki anlamda çağın gerektirdiği biçimde bilgi ve beceriler kazanmış, sorumluluk sahibi, insan sağlığını ön planda tutan, katılımcı, paylaşımcı vatanını ve milletini seven, insan haklarına saygılı ve duyarlı sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyonu

Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalitesi ile lider eğitim merkezi olmak, kimliği güçlü, yol gösterici, çağdaş, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, gelişim ve değişime açık, ülkenin kaynaklarını ülkenin yararına kullanan,  ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, meslektaşlarıyla rekabet edebilecek özelliklere sahip, Saygın ve Önder Eleman yetiştirmiş bir Meslek Yüksekokulu olmaktır. 

 

Türkçe