Diller

İdari Personel

 

PERSONELİN ADI SOYADI

DAHİLİ TELEFONU

İDARİ GÖREVİ

MAİL ADRESİ

Şener ŞENGÜN

6532

Yüksekokul Sekreteri

ssengun@firat.edu.tr

Gülsen BALTAŞ

6531

Müdür Sekreteri

gbaltas@firat.edu.tr

Alper ÇELİK

6553

Öğrenci İşleri Memuru

alpercelik@firat.edu.tr

Gülsüm TÜRKER

6554

Öğrenci İşleri Memuru

gturker@firat.edu.tr

Ahmet KATAR

6556

İdari İşler Memuru

akatar@firat.edu.tr

Emral AYDOĞDU

6550

Mali İşler Memuru

eaydogdu@firat.edu.tr

Ragıp SAYINER

6558

Taşınır Kayıt Kontrol Memuru

ragipsayiner@hotmail.com

Nazmi ŞEKERCİ

6546

Uzman Fizyoterapist

nazmisekerci@hotmail.com

Orhan İNCE

 6551

Fotokopi-Evrak Memuru

 

Murat ÜSTÜN 6558 Hizmetli  
  Ali SERTKAYA 6558 Geçici İşçi  
  Cengiz ÇELİK 6533 Hizmetli  
         
         

 

Türkçe