Languages

Coordinators

YÜKSEKOKUL KOORDİNATÖRLERİ

Unvanı-Adı Soyadı

Görevi

Doç. Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ

Mevlana Değişim Koordinatörü

Erasmus Değişim Koordinatörü

Doç. Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ

Doç. Dr. Mehtap ÖZÇELİK

Bologna Eşgüdüm Koordinatörü

 

English