Languages

Academic Staff

                        Akademik Personel                     İletişim Bilgileri                     Araştırma Alanları
Prof.Dr. İhsan YAMAN

E-posta: iyaman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6543

Veteriner Patoloji
Prof.Dr. Gökben ÖZBEY
 

E-posta: gozbey@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-6535

Veteriner Mikrobiyoloji
Doç.Dr. Funda GÜLCÜ BULMUŞ E-posta: gulcubulmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6539
Tıp Biyokimya
Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK E-posta: mozcelik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6545
Veteriner Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÇAMBAY
 
E-posta: zcambay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6544

Genel Biyoloji         Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YAŞAR E-posta: ayasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6549
Tıp Fizyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Serpil BAŞPINAR
 
E-posta: sbaspinar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6537
Tıp Parazitoloji
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KELEŞTEMUR E-posta: nkelestemur@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6542
Tıp Mikrobiyoloji
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Derya DEVECİ E-posta: sdeveci@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6547
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Önder AYTEKİN E-posta: oaytekin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6548
Veteriner Jinekoloji
Dr. Öğr. Üyesi Harun USLU E-posta: huslu@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6529
Farmasötik Kimya
Öğr. Gör. Ayşe Birsen DURMUŞ E-posta: abdurmus@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6538
Psikiyatri Hemşireliği

Öğr. Gör. Ezgi YARAŞIR

E-posta: eyarasir@firat.edu.tr
Tel: 424-2370000-6536

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

English